Verdensgenløsningsprincippet

Forklaring til symbol nr. 2

af Martinus
Det har ikke været muligt at få tillladelse fra Martinus Institut til at bringe denne artikel