Den ny Verdenskultur nr. 01 2021

Symbolforklaring – Det kommende fuldkomne menneskerige

Redaktøren: ”Det absolut eneste Fornødne”
Af Jan Langekær

Reinkarnation og skæbne

Lokal kultur og verdenskultur
Af Jan Langekær

Når jura blokerer for den medmenneskelige samtale
Af Jan Langekær

Landsrettens dom begrænser oplysningsarbejdet!
Af Ejnar Rosen Hjorth

Sagen er så enkel, at den kan beskrives på en A4-side
Af Ejnar Rosen Hjorth

En ny verdenskultur
Af Jes Arbov

Martinus var forud for sin tid
Af Peter Wraae

Det mellemkønslige ”komma”, del 2
Af Af Ingemar Fridell

Om udgivelsen af Den ny Verdenskultur
Af Jan Langekær

De kosmiske analyser i praksis
Af Christer Malmström

Mit liv med Martinus
Af Kaj Gøttler Jensen

Skæbnens magt
Af Ingemar Fridell

Den ny Verdenskultur

Tidsskriftet Den ny Verdenskultur (tidligere Den ny Verdensimpuls) uddeles gratis i forbindelse med udstillinger, foredrag, undervisning og studiegrupper arrangeret af Livets Skole i Martinus åndsvidenskab.

Tidsskriftets økonomi hviler på frivillige bidrag, og har du lyst til at støtte det økonomisk så benyt:

Reg.nr. 3572 kontonr. 3572030989

Fra udlandet: IBAN kontonr. DK6030003572030989 og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Den ny Verdensimpuls nr. 01 2020

Nr. 01 2020
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 01 2020

Det kosmiske spiralkredsløb.Forklaring til symbol nr. 14
Af Martinus

Redaktøren: ”Adgangen til analyserne er fri som solen”
Af Jan Langekær

Hedenskab og Kristendom
Af Martinus

Kristus og Verdensbilledet
Af Martinus

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Det mellemkønslige ”komma” - del 1
Af Ingemar Fridell

Livets Bog er Kristi genkomst - rent ud sagt
Af Martinus

Martinus og Martinus Institut. Lad Martinus komme tilbage til Instituttet.Ny bog
Af Jan Langekær

Spørgsmål om bogen ”Martinus og Martinus Institut”
Af Jes Arbov og Christer Malmström

Ærlig & falsk kommunikation
Af Ingemar Fridell

Fremtidens Syn paa det levende Væsen
Af Martinus

Den største aktivitet vil ske uden for Instituttet
Af Jan Langekær

Intuitionens epoke
Af Martinus

Strukturen, at praktisere Det Tredie Testamente.Ny bog
Af Jes Arbov

Jødepigen (1863)
Af H. C. Andersen

Sindal vil blive kendt i hele verden
Af Ejnar Hjorth

De Sidste Tider, eller En Ny Tid
Af Kamma Tranum

Omkring alkohol .MIT LIV MED MARTINUS 5
Af Kaj Gøttler Jensen

Det er svært, – men du kan godt
Af Hans Wittendorff

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2019

Nr. 1 2019
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 2 2018

Nr. 2 2018
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2018

Nr. 1 2018
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 2 2017

Nr. 2 2017
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2017

Nr. 1 2017
Martinus Institut tillader ikke, at man downloader dette nummer, da det indeholder tekster og symboler af Martinus.

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2017

Redaktøren fortæller
Af Jan Langekær

Kristusprincippet
Af Martinus

Den ny Verdensimpuls
Af Rolf Elving

Reinkarnationsprincippet
Af Jes Arbov

Udødelighed
Af Jan Schmidt

Vandtanken. En parabel
Af Ejnar Hjorth

Kristus forudsagde Det Tredie Testamente
Af Ingemar Fridell

Talsmanden den hellige ånd
Af Rolf Elving

Hvad er åndsvidenskab?
Af Ingemar Fridell

Rolf Elving svarer på spørgsmål fra læserne
Af Rolf Elving

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Gaveprincippet
Af Ejnar Hjorth

Hvorfor deltage i en studiegruppe i Det Tredie Testamente?
Af Margit Kjeldsen

Studiegrupper og oplysningsarbejde om Martinus åndsvidenskab, Det Tredie Testamente
Af Karl Christian Jørgensen