Den guddommelige plan

"Du har ladet mig se, at ikke eet eneste Væsen bliver svigtet eller kan blive mislykket i din guddommelige Plan. Din ledende Haand er over hvert eneste Væsen, hver eneste Gudesøn. Du er hos ham i Mørket. Du er med ham i hans Lidelsesepoker, selv om han ikke aner eller forstaar din Nærværelse. Du er den Ild i hans Indre, der faar ham til sejrrigt at opstaa af Primitivitetens Mørke og Kulde for at lade ham lyse og funkle din Visdom og Kærlighed ud over alt og alle. Saaledes har du ført alle de Væsener igennem Dommedagens eller Ragnaroks Mørkesfærer, der i Dag befolker dine højeste Lysregioner. Og saaledes er du i Dag i Færd med at føre alle Mennesker ud af Jordens Mørke- eller Lidelsessfærer og ind i dine Lysregioners Straalevæld."

Citateret fra "Efterskriften" til Livets Bog, der er den første tekst Martinus skrev efter sin kosmiske indvielse. Den blev mange år senere indsat som den sidste tekst i Livets Bog, der er hovedværket i Det Tredie Testamente.