De øvrige store bøger

Logik

Kærlighed og logik er ét og samme. Den materialistiske videnskab og livsmysteriet. En ulogisk verdensopfattelse. Bibelen indeholder evighedsfacitter beskrevet for de enfoldigemen også for de vise. Skabelsesberetningen forklares. Reinkarnation. Vejen ud af dyreriget, det fuldkomne menneske ét med Gud. Det evige liv og nødvendigheden af både lyset og mørket. Guds ophøjede syn på verden: Alt er såre godt. Bogen er tænkt som en indføring i Det Tredie Testamente.

Bisættelse

Her forklares et nyt og vigtigt aspekt af kærlighedsbudet: forholdet til det levende mikrokosmos. Søvn, ernæring, tanke, sundhed, livskraft, ligbrænding, blomsterplukning, vivisektion, giftindtagelse, flokbevidsthed, materialistisk og kosmisk videnskab.

Artikelsamling 1

Indeholder 45 udvalgte foredrag og artikler af Martinus der tidligere har været offentliggjort i tidsskriftet Kosmos i perioden 1933 til 1983.

Den intellektualiserede kristendom

Redigeret udgave af Martinus efterladte, uafsluttede manuskripter, der redegør for sammenhængen mellem Det Gamle, Det Nye og Det Tredie Testamente.

Grand kursus, Det evige verdensbillede

Martinus afholdt i vinterhalvåret 1955/56 en kursusrække på 15 foredrag i København. Foredragene er blevet overført til bogform og indeholder 76 af Martinus' 100 symboler. Bogen indeholder følgende kapitler:

 1. Vejen til selvoplevelse af livets mening
 2. Frigørelse og suverænitet
 3. Hvad er det, vi bliver vidne til i form af verdensaltet?
 4. Det treenige princip, det levende væsen
 5. Væsenernes udødelighed
 6. Den evige livsoplevelsesstruktur
 7. Menneskets to sindelag. Livsovertroen og dødstalentet
 8. Evas skabelse – syndefaldet og polprincippet
 9. Ånd og legeme. Solsystemet og atomsystemet
 10. Vegetarisk og animalsk føde
 11. Bønnens mysterium
 12. Bønnens mysterium, materialisationer og syner
 13. Gennem de åndelige verdener
 14. Jordens millionårige udviklingsepoker
 15. Hvad verdensaltet fortalte