Fra tro til viden

Formålet med Det Tredie Testamente er at løfte livets store spørgsmål ud af troens tågedis, frem til selvoplevelse og sikker viden. Det er værkets grundlæggende tese, at livets mysterium kan forklares videnskabeligt.

Udvalgte tekster

Læs artikler og udvalgte tekster af Martinus og download brochurer.

Videointerviews

 Det Tredie Testamente forklaret på:

 

Forfatteren til Det Tredie Testamente

Martinus deler hjemland med H.C. Andersen, der er verdensberømt for sine eventyr. H.C. Andersen kunne skabe eventyr ud af virkeligheden. Man kan sige det omvendte om Martinus. Han har gjort eventyret til virkelighed. Han har forvandlet religionernes evige kerne og ubegrænsede kærlighedsbudskab til åndelig videnskab.

Symboler

I følge Martinus er formålet med de mange symboler, han udarbejdede, fysisk håndgribeligt, at "markere de absolut fundamentalt bærende principper og love i selve livets eller verdensaltets struktur og manifestation”.

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente henvender sig til det moderne menneske, der vil tænke selv og ikke kan inspireres af blind tro. Det gør Det Tredie Testamente til Bibelens fortsættelse og færdiggørelse. Åndsvidenskab er videnskab om alkærligheden. Martinus forklarer i sit livsværk principperne bag livets evige oplevelse. Livets mening er ikke noget mysterium mere. Reinkarnation og skæbnedannelsen gennem karmaloven bliver forklaret logisk. Ved at studere Det Tredie Testamente kan man få forståelse for, hvorfor det “onde“ findes, at det har en mening og blot skyldes uvidenhed.

Martinus kaster klart lys på evolutionen, som ikke kun handler om den fysiske udvikling af kroppe og arter, men også bevidsthedens udvikling. Fra evighedens perspektiv ser vi, hvordan udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad næstekærlighed er, hvorfor vegetarismen er livgivende. I den store skala kan vi se, hvad begrebet "Gud" rummer, hvilken betydning bønnen har og hvordan vi kan medvirke til at se skabe et internationalt verdens- og fredsrige. Jesu mission og død på korset får ny mening og betydning i åndsvidenskabens klare lys. Mystik bliver fortrængt af logik; dogmatisk religion og blind tro af åndsvidenskab. Alle kan efterprøve åndsvidenskabens udsagn ved iagttage livet og tænke selv. Du kan læse mere på Martinus Webcenter.