Martinus Åndsvidenskab

Det Tredie Testamente er fortsættelsen af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det er baseret på de kosmiske analyser som er beskrevet af Martinus i hovedværkerne: Livets Bog I-VII og Det Evige Verdensbillede samt supplerende værker.

Som 30 årig gennemgik Martinus en åndelig indvielse, der gav ham kosmisk bevidsthed og som gjorde det muligt for ham at opfylde det, som Jesus havde lovet disciplene:

Jeg har stadig meget at sige jer, som I ikke kan forstå endnu. Men når sandhedens Ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden.” (Joh. 16,12-13)

Paulus formulerede forventningen om en kommede tids erkendelse af den fulde sandhed på denne måde:

Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.”

Det Tredie Testamente præsenterer ikke blot de enkelte dele af sandheden, sådan som den allerede er formuleret i Bibelen og andre hellige bøger, men beskriver et nyt verdensbillede i sin helhed. Der er tale om en altomfattende forklaring, der viser at der er en logisk og kærlig mening med eksistensen. Verdensbilledet rummer et forsvar for alt og alle, og det giver et optimistisk syn på livet.

Det Tredie Testamente viser, at der bag verdensreligionernes tilsyneladende ulogiske indhold findes et intellektuelt og meningsgivende perspektiv.

Den enkelte er ansvarlig for sin egen vurdering af sandhedsniveauet i Det Tredie Testamente. Ingen er bundet til andet end sin egen fortolkning.

Det Tredie Testamente viser bl.a.:

 • Universet består af et altomfattende levende væsen – Guddommen.
 • I denne Guddom “lever vi, ånder vi og er vi”.
 • Ethvert levende væsen har en evig eksistens.
 • I det evige perspektiv viser evolutionen at: “alt er såre godt”.
 • Livet er 100% retfærdigt på grund af reinkarnation og karma.
 • Formålet med den jordiske eksistens er at opleve livet og udvikle næstekærlighed og tolerance imod alt og alle.
 • Evolutionen sikrer en evig fornyelse af livets oplevelse.
 • Kontrasterne mellem lys og mørke, behag og ubehag, det gode og det onde er absolut uundværlige for den fortsatte fornyelse af bevidstheden.
 • Det enkelte menneske vil på grund af livserfaringer til sidst lære at leve i harmoni med livets evige love.
 • Det er logisk at være tolerant overfor alle levende væsener.
 • Sand næstekærlighed er ubetinget og altid at tilgive alt og alle.
 • Det Tredie Testamentes budskab er et forsvar for alt og alle.
 • Ingen kan handle “uretfærdigt” og ingen kan lide “uretfærdigt”. Alle vil på et tidspunkt opleve en helt igennem lykkelig eksistens.
 • Det Tredie Testamentes verdensbillede er illustreret med en række symboler. Deres formål er at give en visuel repræsentation af livets struktur og på den måde at gøre det lettere at danne sig overblik og forstå og bevare de bærende principper i bevidstheden.
 • Det Tredie Testamente, også kaldet Martinus Åndsvidenskab, er i fuld overensstemmelse med naturvidenskabens dokumenterede resultater.

Hvad det ikke er:

 • Det er ikke et grundlag for dannelsen af et nyt trosbaseret samfund, sekt eller forening med medlemmer og medlemsskab.
 • Der er ingen ceremonielle handlinger eller dogmer relateret til det.
 • Det fremmer ikke modvilje eller kritik af mennesker med andre opfattelser.
 • Det har intet ønske om at påvirke folk i modstrid med deres egne interesser og tilbøjeligheder.
Det færdige menneske i Guds billeder efter hans lignelse (Symbol 23). Med dette symbol viser Martinus det foreløbige mål med jordmenneskenes evolution, som er det færdigudviklede menneske, der har overvundet mørket og er blevet et lysvæsen med Kristusbevidsthed.

Det færdige menneske i Guds billeder efter hans lignelse (Symbol 23). Med dette symbol viser Martinus det foreløbige mål med jordmenneskenes evolution, som er det færdigudviklede menneske, der har overvundet mørket og er blevet et lysvæsen med Kristusbevidsthed.