Symboler

Ifølge Martinus er formålet med symbolerne, at "markere de absolut fundamentalt bærende principper og love i selve livets eller verdensaltets struktur og manifestation. De udgør håndgribelige markeringer af uhåndgribelige, kosmiske analyseområder, der i sig selv er evige og derfor eksisterer uden for tid og rum. ... Symbolerne er fysiske markeringer eller kendetegn for verdensaltets usynlige, bærende kosmiske principper og love." Det Evige Verdensbillede I

Ved at skabe disse symboler med former, farver og linjer ønskede Martinus at hjælpe den studerende til bedre at kunne fastholde den åndelige virkelighed og de usynlige kosmiske love, der styrer universet.

De introdutioner til symbolerne, der presenteres her, er ikke skrevet af Martinus, men de er baseret på forklaringer, der gives i bøgerne: Det Evige Verdensbillede, I-IV og andre dele af Det Tredie Testamente.

 
Martinus med et af sine mange symboler

Martinus med et af sine mange symboler: Symbol nr. 76. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske.

Symbol nr. 11
Det evige verdensbillede, det levende væsen II, den evige Guddom og de evige Gudesønner (Symbol nr. 11). Introduktion
Symbol nr. 13
Den evige verdensplan (Symbol nr. 13). Introduktion
Symbol nr. 4
Vejen mod lyset (Symbol nr. 4). Introduktion
Symbol nr. 20
Syndernes forladelse (Symbol nr. 20). Introduktion
Symbol nr. 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse (Symbol nr. 23). Introduktion
Symbol nr. 19
Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnarok (Symbol nr. 19). Introduktion
Symbol nr. 7
Livsenhedsprincippet – det første glimt af en Guddoms eksistens (Symbol nr. 7). Introduktion
Symbol nr. 14
De kosmiske spiralkredsløb – I (Symbol nr. 14). Introduktion
Symbol nr. 24
Det ufærdige menneskerige (Symbol nr. 24). Introduktion
Symbol nr. 26
Det kommende fuldkomne menneskerige (Symbol nr. 26). Introduktion