The Third Testament - Symbol nr. 19
Symbol nr. 19.
Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnarok. © Martinus Institut

”Øje for øje, tand for tand...”: En kort forklaring af Symbol nr. 19

Bibelen har forudsagt en ”dommedag”, en ”trængselstid” præget af ”jammer”, ”frygt”, ”krigslarm og rygter om krige” (Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21 og Joh. 14-16). Men Kristus forudsagde også, at Bibelens kærlighedsbudskab netop da skulle blive forklaret: ”Talsmanden den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg har sagt eder”. (Joh. 14.25).

Denne lovede ”Talsmand den hellige ånd” må være en endelig videnskabelig forklaring på Jesus kærlighedslære. En urokkelig viden om den åndelige virkelighed bag den fysiske verden, denne gang i form af logiske tankerækker, man selv kan kontrollere. Er Det Tredie Testamente, denne Talsmand?

Rækken af de orange og gule firkanter nederst på symbolet, viser reinkarnationen fra jordeliv til jordeliv (orange) afbrudt af ophold i de åndelige verdener (gult). I dette tilfælde modtager væsenet en mørk karma, symboliseret ved den orange bue, der kommer ned fra venstre og sværdet (nedad) gennem hjertet/organismen. Den hvide trekant symboliserer, at der er tale om et individ, der her vælger at svare med sværdet (opad) altså ”hævnens princip”.

Dette menneske er uvidende om, at det med sin handling binder sig til mørkets kulminationszone. Det kender ikke til det virkelige liv og verdensaltets grundtone, alkærligheden (symboliseret ved stråleglorien bag skelettet).

Flammehavet symboliserer krig, revolution, oprør, strejker, lockouter, politisk kamp, religionsstrid, fattigdom, sygdom og nød. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelser, cykloner mm. Men det kan også symbolisere den lidelse jordmenneskene i sin uvidenhed byder mikrovæsenerne i deres egen krop. Vores handlinger mod vort eget mikrokosmos er også skæbnedannende. Vi kan til ex opleve sådanne skæbnevirkninger i vores egen ydre verden – makrokosmos (se symbol 7).

Mørket kan ikke besejres med Moselovens rettesnor: ”Øje for øje og tand for tand”, men vi skal igennem utallige sejre og nederlag før smerten åbner os for Jesus ord: ”Elske eders fjender og velsigne dem, som forbander eder, gøre godt mod dem som hade eder, og bede for dem som krænke og forfølge eder”.

Den mørke del af skæbnen er derfor ikke en straf fra Gud. Kosmisk set skænker lidelsen os evnen til medfølelse og humanitet, gør os modtagelige for den højeste viden. Ved stadigt at få lov at opleve konsekvenserne af vores egne handlinger åbnes Guds bevidsthed i os (symbol 23). Uden erfaringer ville vi ikke kunne tilegne os ægte visdom.