The Third Testament - Symbol nr. 24
Symbol nr. 24.
Det ufærdige menneskerige. © Martinus Institut

Sfinksens rige: En kort forklaring af Symbol nr. 24

Verdenssituation kendetegnes af den dyriske selvopholdelsesdrift. I dyreriget er magt lig med ret. Denne nedarvede tendens gennemsyrer relationer på alle niveauer såvel mellem menneskene som i forholdet mellem nationerne. Selviskheden ytrer sig i kollektiv skala i form af nationalisme. Nationerne stræber til ex efter magt vha. militær og økonomisk styrke.

Symbolet viser jordkloden med sine mange nationer (de forskellige felter). Vi kan se disse som en slags organer, der endnu ikke har lært at samarbejde ideelt i jordklodens organisme. De hvide cirkler med pile symboliserer landenes regeringer. Pilene peger mod forskellige retninger (idealer).

De orange stjernefigurer symboliserer de materialistiske og krigsskabende idealer, der dominerer nogle nationers tankeverden og handlinger. Krigenes parter er fælles om denne krigeriske væremåde. Moselovens hævnprincip, øje for øje og tand for tand, er stadig rettesnoren, ligesom dette hævnprincip også anvendes internt i nationens indre retspraksis uanset hvor ”kristne” disse stater påråber sig at være.

Dette ”dræbende princip” under ét er symboliseret ved den orange farve. I den øverste tredjedel af symbolet peger pilene mere eller mindre mod de lysere stråler, som tilsammen med den hvide stjerne, symboliserer de ægte humane idealer, der allerede nu begynder at komme til udtryk i nogle landes indre og ydre statsførelse. Antallet, placeringen og inddelingen af felterne skal dog ikke tolkes bogstaveligt eller geografisk. Humane samfund opstår nu flere og flere steder rundt på denne klode.