Information

Al henvendelse vedrørende bogholderi og bogsalg (til kostpris):

Reg.nr. 3572 kontonr. 3572030989

Fra udlandet: IBAN kontonr. DK6030003572030989 og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Du er velkommen til at kontakte Jan Langekær på telefon 2015 7811
eller email jan@langekaer.dk

Den ny Verdenskultur nr. 01 2023

Redaktøren - ”Vi har alle skytsengle”
Af Jan Langekær

Livets kartotek
Af Martinus

Livet har en mening
Af Ejnar Hjorth

X1 - Universets jeg
Af Uwe Todt

Reinkarnation og skæbne
Af Ukendt

Det Tredie Testamente og Kristi genkomst
Af Jes Arbov

Vigtige centrumsfornemmelser er i opbrud
Af Preben Bagger

Invändningar mot MI's utgåvor av martinus verk
Af Ingemar Fridell

Om primitiv og intellektuel opfattelse af Guddommen
Af Anette Christiansen

Hjørringhistorier
Af Ejnar Hjorth

Fra Det Evige Verdensbillede IV
Af Martinus

Bibelens påskemysterium og dets betydning i dag
Af Toni Christina Bjerremose

Kærlighed
Af Kaj Gøttler Jensen

Martinus’ sidste og udvidede forklaring på Kristendommen
Af Jens Lindsby

Den ny Verdenskultur nr. 01 2022

Symbolforklaring – Den evige verdensplan

Redaktøren - ”Om fjendekærlighed”
Af Jan Langekær

Besættelse
Af Martinus

Hvad er fjendskab?
Af Martinus

Reinkarnation og skæbne

Det Tredie Testamente viderefører og fuldender Kristi mission
Af Jes Arbov

Tilgivelsesevnen
Af Ejnar Hjort

Tømrersønnen
Af Preben Bagger

Om at lære sin egen natur at kende…
Af Martinus

Martinus om kristendom
Af Martinus

Fra offferkult til gavekultur
Af Ingemar Fridell

Fællesmausoleum
Af Bjarne Rasmussen

Den ny Verdenskultur nr. 02 2021

Redaktøren: ”Bønnen er den største højpsykiske kraft”
Af Jan Langekær

Jomfrufødslen
Af Martinus

Stjernesymbolet

Julen med Martinus
Af Tage Buch

Reinkarnation og skæbne
Af Martinus

Symbolforklaring – Reinkarnation, kredsløb og årstider

Åndsvidenskab er kærlighed
Af Christer Malmström

Balance mellem frihed og tryghed
Af Ingemar Fridell

Om mødet med Martinus’ lære og Det Tredie Testamente
Af Anita Nielsen

Min vej til Det Tredie Testamente
Af Martha Font

Økonomiske omkostninger og konsekvenser ved Landsrettens dom mod Det Tredie Testamente
Af Ejnar Hjorth

En verdenshistorisk retssag om Det Tredie Testamente
Af Ejnar Hjorth

Det universelle “komma“
Af Ejnar Hjorth

Frugten fra Kundskabens Træ
Af Ingemar Fridell

Martinus og Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Godt nyt for de uvaccinerede
Af Claus Hancke

Vejen ud af materialismen
Af Preben Bagger

Økonomisk hjælp til betaling af “bøden“, opkrævet af Instituttet
Af Kaj Gøttler Jensen

Tage Buch: TilbageBlik. Boganmeldelse
Af Jes Arbov

Den ny Verdenskultur nr. 01 2021

Symbolforklaring – Det kommende fuldkomne menneskerige

Redaktøren: ”Det absolut eneste Fornødne”
Af Jan Langekær

Reinkarnation og skæbne

Lokal kultur og verdenskultur
Af Jan Langekær

Når jura blokerer for den medmenneskelige samtale
Af Jan Langekær

Landsrettens dom begrænser oplysningsarbejdet!
Af Ejnar Rosen Hjorth

Sagen er så enkel, at den kan beskrives på en A4-side
Af Ejnar Rosen Hjorth

En ny verdenskultur
Af Jes Arbov

Martinus var forud for sin tid
Af Peter Wraae

Det mellemkønslige ”komma”, del 2
Af Af Ingemar Fridell

Om udgivelsen af Den ny Verdenskultur
Af Jan Langekær

De kosmiske analyser i praksis
Af Christer Malmström

Mit liv med Martinus
Af Kaj Gøttler Jensen

Skæbnens magt
Af Ingemar Fridell

Den ny Verdensimpuls nr. 01 2020

Det kosmiske spiralkredsløb.Forklaring til symbol nr. 14
Af Martinus

Redaktøren: ”Adgangen til analyserne er fri som solen”
Af Jan Langekær

Hedenskab og Kristendom
Af Martinus

Kristus og Verdensbilledet
Af Martinus

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Det mellemkønslige ”komma” - del 1
Af Ingemar Fridell

Livets Bog er Kristi genkomst - rent ud sagt
Af Martinus

Martinus og Martinus Institut. Lad Martinus komme tilbage til Instituttet.Ny bog
Af Jan Langekær

Spørgsmål om bogen ”Martinus og Martinus Institut”
Af Jes Arbov og Christer Malmström

Ærlig & falsk kommunikation
Af Ingemar Fridell

Fremtidens Syn paa det levende Væsen
Af Martinus

Den største aktivitet vil ske uden for Instituttet
Af Jan Langekær

Intuitionens epoke
Af Martinus

Strukturen, at praktisere Det Tredie Testamente.Ny bog
Af Jes Arbov

Jødepigen (1863)
Af H. C. Andersen

Sindal vil blive kendt i hele verden
Af Ejnar Hjorth

De Sidste Tider, eller En Ny Tid
Af Kamma Tranum

Omkring alkohol .MIT LIV MED MARTINUS 5
Af Kaj Gøttler Jensen

Det er svært, – men du kan godt
Af Hans Wittendorff

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2017

Redaktøren fortæller
Af Jan Langekær

Kristusprincippet
Af Martinus

Den ny Verdensimpuls
Af Rolf Elving

Reinkarnationsprincippet
Af Jes Arbov

Udødelighed
Af Jan Schmidt

Vandtanken. En parabel
Af Ejnar Hjorth

Kristus forudsagde Det Tredie Testamente
Af Ingemar Fridell

Talsmanden den hellige ånd
Af Rolf Elving

Hvad er åndsvidenskab?
Af Ingemar Fridell

Rolf Elving svarer på spørgsmål fra læserne
Af Rolf Elving

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Gaveprincippet
Af Ejnar Hjorth

Hvorfor deltage i en studiegruppe i Det Tredie Testamente?
Af Margit Kjeldsen

Studiegrupper og oplysningsarbejde om Martinus åndsvidenskab, Det Tredie Testamente
Af Karl Christian Jørgensen