“Sagen“ bliver meget velhavende

af Ejnar Hjorth

Men målet er ikke dette at blive meget velhavende

Martinus var ikke velhavende, tværtimod manglede han ofte penge. Han kunne ikke selv betale leje af foredragslokaler, men måtte tage entre. Det han bad folk om at betale var lejeudgifterne. Han beregnede sig ingen fortjeneste til sig selv for at fortælle om analyserne. Han kunne heller ikke sælge bøgerne billigt, men måtte tage en forholdsvis høj pris for bøgerne, der alligevel gav underskud, fordi der var mange udgifter og ingen indtægter. Folk betalte de udgifter, der udgjorde omkostningerne. Martinus levede meget beskedent. Han havde ingen fysiske gaver at give.

Alligevel vil Sagen engang blive meget velhavende. Hvordan?

Martinus sagde: Vi må regne med, at sagen efterhånden kan leve af bøgerne. (Referat  9/9-80).  Hvordan skal dette forstås? Mente Martinus, at det var ved salg af bøger, papir og tryksværte og ved at blive en dygtig “boghandler“ med en stor profit, at sagen “efterhånden kan leve af bøgerne? – Nej, selvfølgelig ikke.  – Martinus taler om både “det ægte forretningsprincip og det falske forretningsprincip“. Det ægte forretningsprincip betyder: ”samme værdi for samme værdi", hvorimod det falske princip betyder "størst mulig værdi for den mindst mulige værdi”. Det falske forretningsprincip kalder han for kamufleret røveri og tyveri. Martinus Sag vil aldrig blive velhavende ved hjælp af det “falske forretningsprincip“ (Foredrag 5.6.1944)

I begyndelsen af sit virke besøgte Martinus åndsforskeren Lars Nibelvang. Denne fortalte Martinus, at med de evner han havde, kunne han tjene mange penge. Martinus afviste den tanke meget kraftig og sagde, at han ønskede kun at give sin viden som en gave til menneskeheden. 

Senere sagde han, at bøgerne skal sælges så billigt som muligt. “Det er min mening, at bøgerne skal være så billige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Der skal ikke tjenes penge på det”. (Referat  5.2.1974).

Det Tredie Testamente har en åndelig værdi, som slet ikke kan udmåles i penge eller materielle ting.  Det er denne åndelige værdi, der ville gøre sagen velhavende.  De åndelige analyser om gavekultur vil få mange til at støtte Sagen med frivillige bidrag, gaver og anden hjælp. På den måde bliver den velhavende. 

Kan man have tillid til gaveprincippet?  – Fungerer det?

Vi ser, hvordan gaveprincippet fungerer ved at folk har lyst til at støtte en god sag. Det gælder f.eks. “Røde Kors“, “Kræftens bekæmpelse“, “Læger uden grænser“ og mange andre velgørende foreninger, som får støtte via gaveprincippet.

Det fungerede i Martinus tid, men i lille målestok. Da han havde præsenteret sit verdensbillede for første gang hos Bernhard Løw, fik han en uvurderlig gave. Løw sagde, at han ville betale for udgivelsen af bind I af LIVETS BOG. Senere fik Martinus mere økonomisk støtte og hjælp i form af medarbejdere. Gaveprincippet fungerede og vil fungere. Det er et evigt princip.

Hvad skal velstanden bruges til?

Der stadig er mange, der ikke kender Det Tredie Testamente og dets gavekultur, derfor er sagen ikke særlig velhavende nu, men det vil ske engang, når mange flere lærer det at kende. I fremtiden, når der bliver brug for det, vil mange bidrag og gaver strømme ind og Sagen blive meget velhavende. Det er fordi Det Tredie Testamente skal gøres tilgængelig for alle mennesker. Martinus: ”Sagen skal blive så velhavende, at bøgerne kan blive meget billige og let tilgængelige – det skal ikke være noget, der er uopnåeligt for folk i almindelighed“ (Referat 9.11.1974).

Citater af Martinus:

“Og det er da ogsaa på Basis af saadanne forstaaende Menneskers varme Interesse og Opofrelse for Sagen, at de økonomiske Hindringer for første Bind af "Livets Bog" og øvrige Realiteter Sagen vedrørende blev overvundne, og at nærværende Blad hermed begynder at udkomme. Dette er saa meget desto mere påskønnelsesværdigt, eftersom

"Livets Bog" koster en ikke helt ringe Formue at fremstille, ligesom et Bladforetagende heller ikke er nogen billig Foranstaltning.“ (Kosmos nr. 1, side 4)

“Jeg har den interesse at gøre disse ting ... at jeg kan lave dette her for menneskene. Og I andre kommer også ... er der noget, vi kan hjælpe med til ... Og I hjælper vældigt med, skønt I har jeres stillinger ved siden af. Og det er på den måde ... det er det princip, der har båret sagen til dato, - og det er også det princip, der vil bære sagen i fremtiden. Dog vil sagen ikke i fremtiden være så fattigt stillet, som den er nu, - at den skal have støtte.  Jeg tror, at den bliver så velhavende, at den udmærket klarer sine problemer.“ (Referat d. 5.8.75)

“Det vil blive flere og flere mennesker ude i verden, der vil støtte sagen. Den bliver så uhyre rig til sidst.“  (Referat d. 23.9.75)

“For det er ikke en forretning. Det er en moral. ... Når jeg ser på alle de gaver, alle de mange mennesker, der giver mig gaver til jul og til fødselsdagen, - så er det jo alle vore tilhængere. Men jeg går ud fra, –at det på den måde må være frivilligt. - …Det er ligesom solen på himlen. Vi skal jo heller ikke gå hen og betale billetter for at få solskin.“ (Referat d. 18.11.75). 

Alle citater © Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

At Det Tredie Testamente nu er udgivet, er en verdenshistorisk begivenhed, som verden endnu ikke kender.