Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente er titlen på Martinus' samtlige udgivne skrifter og symboler. Det består har hovedværkerne Livets Bog og Det evige verdensbillede og dertil enkelte andre større bøger samt en lang række mindre bøger.

Livets Bog

Livets Bog forklarer livets egen religion. Her er vi alle på forhånd medlemmer, onde såvel som gode, troende såvel som ikke troende, også dyrene, og planterne – her kræves ingen optagelsesceremonier. Alle har uundværlige roller i de gigantiske skuespil, der foregår i naturen eller verdensaltet. Verdensaltet beskrives en levende organisme og det kan sammenlignes med en bog som vi alle forsøger at læse og tyde – Livets Bog. Livets Bog vil hjælpe os til forstå ”livets tale” og her opdage hvem vi er, hvorfra vi kommer og hvortil vi er på vej hen. Læs mere

Det evige verdensbillede

Det evige verdensbillede indeholder Martinus' kosmiske symboler med tilhørende forklaringer. Ved hjælp af symbolerne kan læseren let danne sig et overblik over de kosmiske analyser og det evige verdensbillede. Her beskrives vores indre verden, dens evige struktur og de kosmiske principper, der regulerer alt liv. Da de kosmiske realiteter ikke er begrænsede i tid og rum, kan de kun beskrives symbolsk.

En del af symbolerne er desuden vist og forklaret i Livets Bog og i nogle af de andre bøger. Mens Det evige verdensbillede I-III er udgivet af Martinus selv, er Det evige verdensbillede IV-VI er udgivet posthumt. Læs mere

Øvrige store bøger

Martinus skrev Logik og Bisættelse i starten af sit forfatterskab, og posthumt er Artikelsamling IDen intellektualiserede kristendom og Grand kursus udgivet. Læs mere

Småbøgerne

I en række mindre bøger analyserer Martinus med sin kosmiske bevidsthed forskellige betydningsfulde aspekter af livet store spørgsmål. En del af disse bøger er baserede på foredrag og indeholder mere end blot en enkelt titel. Læs mere

I Livets Bog I præsenteres læseren for en række af de grundlæggende elementer i Martinus Åndsvidenskab: Et altomfattende verdensbillede, formålet med lidelsen, menneskehedens nuværende udvikling i retning af visdom og kærlighed samt fremvæksten af et retfærdigt internationalt verdensrige. Der er otte symboler med forklaringer inkluderet.

I Livets Bog I præsenteres læseren for en række af de grundlæggende elementer i Martinus Åndsvidenskab: Et altomfattende verdensbillede, formålet med lidelsen, menneskehedens nuværende udvikling i retning af visdom og kærlighed samt fremvæksten af et retfærdigt internationalt verdensrige. Der er otte symboler med forklaringer inkluderet.

Det Tredie Testamente