Artikler og andre udvalgte tekster af Martinus

 

Artikler

Vejen til den sande lykke

Martinus forklarer formålet med den fysiske tilværelse i dette foredrag, og han forklarer hvordan lidelser og ulykkelig skæbne vækker interessen for den åndelige videnskab, der afdækker livslovene og viser vejen til den sande lykke.

Reinkarnationsprincippet

I dette foredrag behandler Martinus dødens mysterium, og han forklarer hvorfor døden efterhånden vil ophøre med at vække angst eller rædsel hos mennesker.

Falske profeter og falske Kristus

I denne kortfattede artikel forklarer Martinus Kirsti mission og den sande mening bag udtrykket, "Kristi genkomst".

Andre tekster

Fortale til Livets Bog

I fortalen til Livets Bog beskriver Martinus værkets særlige egenart og formål.

Opfyldelse af Kristi profetier

Martinus præsenterer gennem udvalgte citater formålet med sit værk.

Livets egen strålende retfærdiggørelse af mørket i verden

I indledningen til symbolværket Det Evige Verdensbillede præsenterer Martinus formålet med sit værk.

Brochurer til download
  • Introduktion til Allærlighedens Videnskab (pdf)
  • Baggrunden for Det Tredie Testamente (pdf)
  • Det Tredie Testamente. Hvad er det – og hvad er det ikke (pdf)
  • Små vise budskaber fra Martinus åndsvidenskab (pdf)
  • 10 guldkorn fra Martinus' værk, Det Tredie Testamente (pdf)
Bøger
  • Rolf Elving: En Introduktion til Det Tredie Testamente. Biblens fortsættelse (pdf)
  • Rolf Elving: Introduktion til Martinus værk: Det Tredie Testamente – de kosmiske symboler og den samlede litteratur (pdf)