"Du skal ikke ihjelslå"

af Hellebeth Hansen

Der er vel ikke mange af os, som kender Martinus åndsvidenskab, der overtræder det 5.bud, eller?

Her er et lille uddrag af hvor Martinus også mener man overtræder dette bud.

"Det 5. bud er koncentratet af alle de andre bud, det rummer det hele.

Man kan ikke dræbe det levende i væsenet, da den er åndelig og permanent, men man kan dræbe selve dets livsoplevelse.

Den normale livsoplevelse er glæde, lys og velsignelse. Er vi med til at ødelægge andre menneskers bevidsthed med hver eneste tanke art, der ikke er i retning af at befordre glæde og livslyst for andre væsener, og hvor man kan være bitre og vrede på andre, der myrder vi, der er vi med til at dræbe deres livslyst. Hvad med utroskab og løfter vi ikke holder, og alt hvad der gør andre bedrøvede, der er vi ligeledes med til at ihjelslå. Alt hvad man gør som ikke er kærligt, alt hvad der er ondt eller generer, og som er ødelæggende for andre, ja der er det en overtrædelse af det 5. bud. Vi er mordere så vidt vi dræber andres livsfornemmelser.

Vi skal ikke være mordere, vi skal bort fra det dræbende princip. Man skal ransage sin egen væremåde der hvor man myrder, og man må forstå, at det man gør mod andre, kommer tilbage til en selv. Det er ligegyldigt hvad man møder fra fremmede mennesker, så er den kosmiske energi i disse menneskers forhold til os vor egen energi.

Man skal ikke være med til at gøre andre bedrøvede eller melankolske, ikke gøre dem bitre, men oplyse for dem, at verden er strålende, og at det er en Guddommelig skabelsesproces de er inde i, de er i færd med at blive omskabt til Guddommelige væsener, og selv blive til kærlige og lysende væsener.

Man skal lære at kende forskel på godt og ondt. Det er meningen at vi skal blive til et væsen i Guds billede, som er den højeste udfoldelse og kulminerende visdom og kærlighed, og højeste fuldkomne skabelse og væremåde.

Det menneske som virkeligt er kærlig, og som er nået frem til organisk at have dobbeltpolethed i den færdige tilstand, med den Guddommelige visdom i bevidstheden, vil begynde at varme og lyse andre mennesker på samme måde som solen, den lyser på alle gode som onde. Man skal bygge en væremåde op som kan overstråle alt, man skal gøre sig selv til en varm og lysende sol, og stråle og varme på alle, især dem som ikke kan lide en, som føler sig fjendtlig stemt over for en, der har vi et stort dagligt felt hvor vi kan træne fordi det er under viljens kontrol. Der kan vi overholde kærlighedsbuddet "du skal elske din Gud over alle ting, og din næste som dig selv", så er vi fuldstændigt i verdensaltets logik, og godt på vej til at blive et menneske i Guds billede.