Redaktøren: ”Det absolut eneste Fornødne”

af Jan Langekær

Kære læser af Den ny Verdenskultur.

Dette nummer, med det nye navn, er en fortsættelse og videreførelse af Den Ny Verdensimpuls. Det vil tilpasse sig den tid, der kommer og naturligvis stadig oplyse om Det Tredie Testamente.

Det var en fast bestemmelse af Martinus, at intet i Det Tredie Testamente måtte ændres. –Vi vil derfor kun bruge eller henvise til udgaver, hvor der ikke er foretaget ændringer.

Efter retssagen om Det Tredie Testamente og dommen, den 8. juni 2021, er det dog ikke mere muligt, at bringe Martinus artikler i fuld længde. Så den tiltænkte artikel: “Tanker på 25-årsdagen for mit åndsarbejdes fødsel” i denne udgave, må desværre udgå. Vi beder igen Martinus Institut om tilladelse til næste udgave, og håber da på en mere positiv holdning.

Den nuværende verdenskultur er præget af en “krænkelses-”, gengældelses- og hævn-kultur, der skaber ufred, krig og retssager. Det skal vi bort fra.

Verden har brug for en ny Verdenskultur, en kultur, hvor mennesker er overbærende, forstående og tilgivende.

At få folk til at være det, er noget politikere, religiøse prædikanter, freds- og miljø-bevægelser og mange andre prøver på. De vil forbedre verden, og bruger ofte hele deres liv på at forsøge på at forbedre verden. Det lykkes bare ikke særligt godt.

Der er nemlig kun én, vi kan forbedre, og det er ikke de andre, men kun os selv – og at vide hvordan.

Det er det, Martinus kalder det eneste fornødne: “Da denne Lykke eller fuldkomne Skæbne for Individet saaledes betinges af et absolut sandt Kendskab til Tilværelsens dybeste Love og evige og Grundprincipper og dermed Kendskabet til selve Livets Mening, vil Tilegnelsen af et saadant Kendskab for det, kosmisk set, endnu ubevidste Jordmenneske være identisk med “Det absolut eneste Fornødne”. (LIVETS BOG I, stk. 6, side 7)

Den ny Verdenskultur vil fortsat gerne formidle dette kendskab til “Det absolut eneste Fornødne”.

God læselyst fra Jan Langekær.