Hvad skal man gøre, når man ser splinten i sin broders øje?

af Hellebeth Hansen

Vi jordmennesker har mange ufærdige sider, som det er svært at komme af med. Andre kan lettere se dem, end vi selv kan, som Jesus sagde: “Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? Eller hvor kan du sige til din broder: ‘Lad mig tage splinten ud af dit øje;’ og se, der sidder en bjælke i dit eget øje. Hykler! Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din broders øje.“ (Matt. 7: 4-5.)

Jesus sagde også: “Når du giver almisse skal du ikke lade blæse i basun foran dig.“ (Matt. 6:2.) Det samme gælder, når man ser sin broder begår fejl. Jesus siger: “Hvis din broder forsynder sig, så gå hen og sæt ham i rette under fire øjne.” (Matt. 18:15) Da skal der heller ikke blæses i basun. Gå til ham selv, gå ikke til andre med det. Heller ikke selv om man er optændt af “hellig vrede og hellig forar­gelse“ bør det udbasuneres til alle og enhver. Hvad opnår man ved at fortælle til andre om sine venners ufærdige sider? Man udbreder sladder.

Martinus:
“Vi har således her set, at dette ikke at elske sin næste, dette ikke at tilgive ham, …dette at forfølge sin næste med bagta­lelse og udbasunere hans fejl eller for­mentlige fejl, … urokkeligt fører ind i mørkets kulmination, ragnarok eller hel­vede.“ (Det Evige Verdensbillede, II, side 139, højre spalte)

“Hvis man derfor udtrykker vrede og had mod et væsen, fordi det er intolerant, vil dette jo kun være udtryk for, at man selv befinder sig på samme stadium som dette og endnu ikke har forstået, at den vrede eller indignation, man i nævnte tilfælde udløser, er ligeså uberettiget og ligeså fremragende et udtryk for ufuldkommen­hed som den, man netop er genstand for hos det andet væsen.“ (Livets Bog I, stk. 166. side 196)

“Nej, man må altid huske på den store synssvaghed eller blindhed, der gør sig gældende, når det drejer sig om ransag­ning eller bedømmelse af egne fejl, og den umådelige synsskarphed, der er fremherskende, når det er næstens fejl, man ønsker at fremhæve. "Bjælken" i sit eget øje kan man stadig ikke se, medens man har umådelig let ved at se den aller­mindste lille mikroskopiske foreteelse el­ler "skæven i sin broders øje”.“. (Livets Bog IV, side 1590, stk. 1326)

Vi skal have tillid til loven om årsag og virkning og til Forsynet der ved, bedre end vi, hvordan alt bliver såre godt.

Citater fra Det Tredie Testamente: © Martinus Åndsvidenskabelige Institut.