Broerne over floden Drina

af Jan Langekær

I år, 2023, gik to ting i opfyldelse, nemlig en gammel profeti om, at den ortodokse Sct. Georgsdag faldt på den 6. maj, samtidig med at parallelbroerne blev færdigbygget over floden Drina. Begge disse ting skete i år. Betydningen af disse hændelser blev for længe siden forklaret af den kendte serbiske seer Mitar Tarabic (1829-1899). 

Mitar Tarabic forudså mange kommende verdensbegivenheder med utrolig nøjagtighed. Således også de kommende tre verdenskrige.

Men han forudså også Martinus (1890-1981) fra Danmark, forfatteren af Det Tredie Testamente. 

Denne profeti af Mitar Tarabic (1829-1899) lyder således: “Et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk DEROPPE I NORDEN, vil komme til at undervise menneskene i alkærlighed og væremåde, men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere og vil få både fremgang og modgang. Menneskene i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. MEN HANS VISDOMSBØGER og alle ord han talte til menneskene skal bevares, og menneskene vil komme til at indse hvilke vrangforestillinger de havde.”

Det er godt at vide, at “HANS VISDOMSBØGER og alle ord han talte til menneskene skal bevares”, nu hvor VISDOMSBØGERNE af Martinus Institut beklageligvis er blevet revideret stik imod Martinus’ mange skriftlige direktiver og klare udsagn om “at der ikke må rettes som meget som et komma” i hans værk Det Tredie Testamente. 

Mitar Tarabic og hans onkel Milos Tarabic, også en kendt seer, boede i den lille by Kremna i bjergegnene omkring byen Uzice i Serbien. De var begge meget kendte som profeter i det daværende Serbien. De havde endog forudsagt deres egen død, næsten på minuttet. 

Mitar Tarabic havde tilkaldt præsten for at skrifte og få afholdt mindegudstjeneste, medens han endnu var i live. Femten minutter efter døde han.

Hverken Milos eller Mitar Tarabic havde nogen som helst uddannelse. De var begge analfabeter. 

Det er næsten ufatteligt, hvor præcist Mitar og Milos Tarabic beskriver fremtiden, så vi umuligt kan tage fejl af, hvad de egentlig mente om de begivenheder, vi har oplevet. Derimod er det noget sværere at forstå beskrivelserne af de begivenheder, som vi endnu ikke har oplevet, og som ligger i vor fremtid. De forudså imidlertid både 1. og 2. og 3. verdenskrig. 

Både Milos og Mitar har talt om tiderne og begivenhederne, som ligger foran os. Den tredje krig, som skal komme, er lige så detaljeret beskrevet. Den kommer i det år, hvor der over floden Drina bygges to parallelle broer ved stedet Baijna Basta og Langfredagen (den ortodokse) falder på Sct. Georgsdagen, den 6. maj. Disse sammenfaldende begivenheder er begge indtruffet netop i år, i 2023. Parallelbroerne over floden Drina er afbildet på den modstående side. Parallelbroerne er financieret af EU og igangsat i 2015, og i midten af 2021 omtales broerne at være færdige om 2,5 år, nemlig i 2023. De to seere har talt om luftkampe, en brændende himmel, nye våben, som ikke dræber, men blot sover nær menneskene, om små gule mennesker, som skal invadere Europa, om ukendte epidemier, om “et lille folk, som skal komme til vore grænser, overskride dem, og ingen skulle kunne standse dem, fordi de skal vokse som græs på jorden.” 

Mitar og Milos var som nævnt analfabeter, og deres profetier blev optegnet af præsten Zarija i Kremna. Han forstod tydelig nok ikke, hvad de mente, når de talte om “to menneskelige skikkelser” (den fysiske og den åndelige krop). Han forstod heller ikke Mitars forklaringer om reinkarnation.

Martinus har udtalt at den 3. verdenskrig vil være i anmarch fra omkring år 2000 (formodentlig begyndende med 9/11 – 2001), og at krigen hovedsageligt vil komme til at foregå i “Arabien og Afrika”. Desuden oplyste Martinus, at Danmark og Skandinavien vil blive forskånet for verdenskrigens hårde virkninger og kun få tre ubehagelige karmavirkninger, nemlig at vi vil få mange flygtninge, blive et lazaretområde for de sårede fra krigen og få varemangel. Martinus blev også spurgt, hvorfor der ikke ville ske Danmark og de omliggende lande noget, hvorpå han svarede: “Et sted skal den ny verdenskultur jo overleve”.

Når vi læser Det Tredie Testamente, lærer vi at forstå, at krigene – hvor forfærdende lidelsesfulde de end måtte være – er nødvendige for at få den krigslystne, dræbende, hævnende og hadende menneskehed omskabt til humane, fredelige og tilgivende mennesker, der med tiden – liv efter liv via reinkarnationen – må opfylde Julens budskab om den kommende  “fred på jorden”. 

 

En Glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår, ønskes I alle.