Redaktøren fortæller om kristendommens fortsættelse og fornyelse

af Jan Langekær

Martinus sagde selv om sit epokegørende livsværk Det Tredie Testamente, at det var fortsættelsen, fornyelsen og fuldkommengørelsen af kristendommen. Og at hans åndsvidenskab vil danne grundlaget for den nu begyndende humane verdenskultur som til sidst vil omslutte hele jorden, med alle dens folk og racer.

Martinus skriver også om både “en gammel verdenskultur“ og “en ny verdenskultur“. Det er to kulturer, som hver især omfatter hele menneskeheden. Den gamle verdenskultur er Moseskulturen, “øje for øje og tand for tand“ altså en hævnkultur, som hører dyreriget til. Den er døende og er et levn fra dyreriget. Og den er inde i en slags dødskamp for tiden. Men den vil lidt efter lidt blive afløst af den ny verdenskultur, som opstår på grund af den menneskelige udvikling, fra primitivitet mod en højere udviklet menneskelig væremåde.

Denne fornyelse af kristendommen, er en retfærdiggørelse af Kristi Mission befriet fra overtro og misforståelser og fra hedenskaben i den nuværende kirkelige dogmatiske kristendom. I denne fornyelses af Kristendommen er bl.a. reinkarnationen, skæbnedannelsen og karmaloven videnskabelige selvfølgeligheder.

Og der er ikke knyttet nogen form for ceremonier, ritualer eller ulogiske dogmer til den, og den giver ikke grundlag for dannelsen af et nyt trossamfund, en sekt eller forening, som man kan blive medlem af.

Martinus sagde selv: ”Tag det af mine kosmiske (åndelige) analyser som du kan bruge, og lad resten ligge.”

Hvordan og hvornår realiseres den fornyelse af Kristendommen og denne nye verdenskultur? Det sker ikke pludseligt som ved en revolution, men den ny verdenskultur er “begyndt at fødes på Jorden“, som en langsom organisk proces. Vi behøver ikke passivt vente på det, men kan allerede nu, hver især, begynde at realisere den i os selv.