Redaktøren fortæller

af Jan Langekær

Den ny Verdensimpuls genfødt i 2017

Ruth Olsen meddelte i sidste nummer af bladet, at hun ville give opgaven som redaktør videre til en ny redaktør.

Der er derfor nu grund til at sige en stor tak til Ruth, for de mange udgaver af Den ny Verdensimpuls, som
hun har stået for. Der har været mange interessante artikler. Mange skrev Ruth selv, og om andre
artikler skrev Ruth: “Artikelforfattere står selv inde for deres artikels indhold, der ikke nødvendigvis
deles af redaktionen.“ Dette princip gælder også for dette blad. – Tak Ruth!

Siden 1933 er bladet KOSMOS udgivet af Martinus Institut. De mange blade er med til at skrive
“sagens“ historie. På samme måde er bladet Den ny Verdensimpuls også med til at skrive “sagens“ historie. Mange interesserede vil i fremtiden dér kunne læse, hvad der er sket i Martinus sag. – Den ny Verdensinpuls er et vigtigt tidsskrift.


Ruth har overdraget ansvaret for at danne en ny redaktionsgruppe til Jan Langekær. Det vil betyde nogle ændringer/fornyelser i bladet. Artiklerne vil nu også blive udadrettede mod almenheden, men grundlæggende vil det stadigvæk tage udgangspunkt i og gengive den holdning, som findes i Det Tredie Testamente af Martinus, der jo er kristendommens fortsættelse, som Kristus lovede ville komme og dermed Bibelens afslutning.

Bladet udgives fra nu af gratis, som en gave til alle. – Det betyder at der ikke mere opkræves abonnement. Det er nu baseret på det Martinus kalder “gaveprincippet“. – Kan det nu gå an? Hvad hvis der ikke kommer bidrag nok til dækning af udgifterne? (Ruth havde jo underskud på bladet.) – Hvis der ikke kommer bidrag nok til 4 numre om året, så kan man nøjes med 3 eller 2 numre om året. Eller man kan nedsætte sideantallet. Hvis bladet har medvind fra Forsynets side, vil det fungere. – Dem der værdsætter bladet vil støtte det med gavebidrag. Vi må have tillid til gaveprincippet, der jo hører fremtiden til.

Den nye redaktion vil med taknemmelighed modtage bidrag, også i form af artikler til bladet, omhandlende temaer fra Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab.