The Third Testament - Symbol nr. 14
Symbol nr. 14.
De kosmiske spiralkredsløb – I. © Martinus Institut

Den kosmiske rejse gennem evigheden og uendeligheden: En kort forklaring af Symbol nr. 14

De levende væseners kosmiske vandring og livsoplevelse sker via højere og højere kredsløb uden ophør, hvilke derfor kaldes ”spiralkredsløb”. På symbolet er 7 af disse kredsløb markeret med små bogstaver:

A – spiralen for atomer
B – Spiralen for cellevæsener
C – Spiralen for organvæsener
D – Vores spiral/mellemkosmos.
E – Planet eller klodespiralen.
F – Solsystemspiralen.
G – Galakse/Mælkevejsspiralen.

Her symboliseres, at de 6 riger eller bevidsthedszoner (beskrevet under symbol 13) gentager sig evigt igennem forskellige organismeprincipper i utallige varianter. Vi skaber ”vores” legeme i samarbejde med væsener i mikrokosmos, ligesom vi selv får ydre livsrum i vores omgivende makrokosmos. Spiralen på symbolet indikerer, at mikrokosmos på en måde udgør vores kosmiske fortid, og makrovæsenerne vores fremtid.

Med det hvide felt er markeret den del af verden, vi normalt opfatter som levende, men i realiten udgør det uendelige verdensalt én levende organisme opbygget af myriader af levende væsener, der for os fremtræder som mikro-, mellem- eller makrokosmos. Vores oplevelse af disse individer afhænger af vores sanseperspektiv. Måske aner vi en organiserende faktor bag dette altomfattende og aldrig svigtende samarbejde? (Se symbol 7).