En ny verdenskultur under skabelse - set i lyset af Martinus værk "Det Tredie Testamente"

Martinus kaster klart lys på evolutionen som ikke kun handler om den fysiske udvikling af kroppe og arter, men også bevidsthedens udvikling. Fra evighedens perspektiv ser vi, hvordan udviklingen sker fra dyr til menneske, hvad næstekærlighed er, hvorfor vegetarismen er livgivende. I den store skala kan vi se hvad begrebet "Gud" rummer, hvad er bønnens betydning, og hvordan vi kan skabe et internationalt verdens- og fredsrige. Den tilsyneladende uforklarlige mission, som fik Jesus til at dø på korset, giver mening i åndsvidenskabens klare lys. Mystik bliver fortrængt af logik; religion og blind tro af åndsvidenskaben. Alle kan efterprøve åndsvidenskabens udsagn ved iagttage livet og tænke selv.

Afholdt
Huset
Hasserisgade 10
9000 Aalborg