Jordens og menneskehedens historie og udvikling set i lyset af Det Tredie Testamente af Martinus

Foredragsholder: Peter Wraa

Vi lever lige nu i en intens periode med forceret udvikling. Hvis vi ser tilbage på jordens historie, har det ikke altid været således. Det har taget lang tid, at nå til hvor vi er nu, og det stiller store krav til os som mennesker at være inkarneret. I foredraget vil jeg trække tråde tilbage til jordens tilblivelse, og beskrive de åndelige kræfter der ligger bag hele vores udvikling.  

Alle er velkomne!
Fri entré – gratis adgang - alt efter gaveprincippet og frivillighedsprincippet.

Afholdt
Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31, Brøndbyøster
2605 Brøndby