Evnen til at tilgive – ifølge Martinus åndsvidenskab, Det Tredie Testamnente

Foredragsholder: Anita Nielsen

Alle er velkomne!
Fri entré – gratis adgang - alt efter gaveprincippet og frivillighedsprincippet.

Afholdt
Brøndbyøster Boulevard 7, Brøndbyøster
2605 Brøndby