"Kristi genkomst som Det Tredie Testamente" - set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredragsholder: Margit Kjeldsen

Krop-Sind-Ånd messen i Aalborg
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg

Afholdt
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000  Aalborg