Krop-sind-ånd Helsemesse i Djursland Bank Arena Århus

Det Tredie Testamente, LIVETS BOG I-VII og de kosmiske symboler udstilles igen.

Kom og se de kosmiske symboler, LIVETS BOG I-VII, og få en samtale med os, om studiegrupper, foredrag og forårskursus, sommerkursus, og efterårskursus 2023.

Foredrag ved Jan Langekær:

- Intuitionens og næstekærlighedens udvikling
- Det seksuelle mysterium set i lyset af åndsvidenskaben

Info om messen

Djursland Bank Arena
Stadion Allé 70
8000 Aarhus