Den ny Verdensimpuls nr. 01 2020

Det kosmiske spiralkredsløb.Forklaring til symbol nr. 14
Af Martinus

Redaktøren: ”Adgangen til analyserne er fri som solen”
Af Jan Langekær

Hedenskab og Kristendom
Af Martinus

Kristus og Verdensbilledet
Af Martinus

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Det mellemkønslige ”komma” - del 1
Af Ingemar Fridell

Livets Bog er Kristi genkomst - rent ud sagt
Af Martinus

Martinus og Martinus Institut. Lad Martinus komme tilbage til Instituttet.Ny bog
Af Jan Langekær

Spørgsmål om bogen ”Martinus og Martinus Institut”
Af Jes Arbov og Christer Malmström

Ærlig & falsk kommunikation
Af ngemar Fridell

Fremtidens Syn paa det levende Væsen
Af Martinus

Den største aktivitet vil ske uden for Instituttet
Af Jan Langekær

Intuitionens epoke
Af Martinus

Strukturen, at praktisere Det Tredie Testamente.Ny bog
Af Jes Arbov

Jødepigen (1863)
Af H. C. Andersen

Sindal vil blive kendt i hele verden
Af Ejnar Hjorth

De Sidste Tider, eller En Ny Tid
Af Kamma Tranum

Omkring alkohol .MIT LIV MED MARTINUS 5
Af Kaj Gøttler Jensen

Det er svært, – men du kan godt
Af Hans Wittendorff

Den ny Verdensimpuls

Tidsskriftet Den ny Verdensimpuls uddeles gratis i forbindelse med udstillinger, foredrag, undervisning og studiegrupper arrangeret af Livets Skole i Martinus åndsvidenskab.

Tidsskriftets økonomi hviler på frivillige bidrag, og har du lyst til at støtte det økonomisk så benyt:

Reg.nr. 3572 kontonr. 3572030989

Fra udlandet: IBAN kontonr. DK6030003572030989 og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Bestil Den ny Verdensimpuls
Du kan bestille det nye nummer af Den ny Verdensimpuls og få det tilsendt med posten.

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2017

Redaktøren fortæller
Af Jan Langekær

Kristusprincippet
Af Martinus

Den ny Verdensimpuls
Af Rolf Elving

Reinkarnationsprincippet
Af Jes Arbov

Udødelighed
Af Jan Schmidt

Vandtanken. En parabel
Af Ejnar Hjorth

Kristus forudsagde Det Tredie Testamente
Af Ingemar Fridell

Talsmanden den hellige ånd
Af Rolf Elving

Hvad er åndsvidenskab?
Af Ingemar Fridell

Rolf Elving svarer på spørgsmål fra læserne
Af Rolf Elving

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Gaveprincippet
Af Ejnar Hjorth

Hvorfor deltage i en studiegruppe i Det Tredie Testamente?
Af Margit Kjeldsen

Studiegrupper og oplysningsarbejde om Martinus åndsvidenskab, Det Tredie Testamente
Af Karl Christian Jørgensen