Den ny Verdensimpuls

Tidsskriftet Den ny Verdensimpuls uddeles gratis i forbindelse med udstillinger, foredrag, undervisning og studiegrupper arrangeret af Livets Skole i Martinus åndsvidenskab.

Tidsskriftets økonomi hviler på frivillige bidrag, og har du lyst til at støtte det økonomisk så benyt:

Reg.nr. 3572 kontonr. 3572030989

Fra udlandet: IBAN kontonr. DK6030003572030989 og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Den ny Verdensimpuls nr. 1 2017

Kristusprincippet
Af Martinus

Den ny Verdensimpuls
Af Rolf Elving

Reinkarnationsprincippet
Af Jes Arbov

Udødelighed
Af Jan Schmidt

Vandtanken
Af Ejnar Hjorth

Kristus forudsagde Det Tredie Testamente
Af Ingemar Fridell

Talsmanden den hellige ånd
Af Rolf Elving

Hvad er åndsvidenskab?
Af Ingemar Fridell

Rolf Elving svarer på spørgsmål fra læserne
Af Rolf Elving

Baggrunden for Det Tredie Testamente
Af Preben Bagger

Gaveprincippet
Af Ejnar Hjorth

Hvorfor deltage i en studiegruppe i Det Tredie Testamente?
Af Margit Kjeldsen

Studiegrupper og oplysningsarbejde om Martinus åndsvidenskab, Det Tredie Testamente
Af Karl Christian Jørgensen